Motorsågskörkort – Allt du behöver veta

Motorsågar

Om du tänker använda en motorsåg, är det viktigt att veta hur man gör det på rätt sätt och att ha rätt grejer. På Söderströms har vi allt du kan tänkas behöva för att göra dig redo för ditt motorsågskörkort.

Även om vi inte håller i själva kursen, så ser vi till att du får tillgång till de bästa verktygen, skyddsutrustningen och tillbehören. Det gör att du kan lära dig hantera motorsågen på ett säkert och effektivt sätt. Vi hjälper dig att utrusta dig för att du ska kunna fokusera helt på din utbildning och bli riktigt bra på att använda motorsåg.

Varför Motorsågskörkort?

Att skaffa ett motorsågskörkort är mer än bara en formalitet – det är en investering i din egen säkerhet och kompetens. Oavsett om du hanterar en motorsåg i ditt professionella liv eller som en del av ditt fritidsintresse, bekräftar ett körkort att du besitter nödvändig kunskap och färdighet för att använda denna kraftfulla utrustning på rätt sätt. Det är inte bara ett bevis på din förmåga att arbeta effektivt, utan även säkert, vilket minimerar risken för olyckor och skador.

I arbetslivet är det inte bara en fördel – i många fall är det ett krav. Lagstiftning kring arbetsmiljö och säkerhet ställer tydliga krav på utbildning för att använda vissa typer av maskiner och utrustning, inklusive motorsågar. Det innebär att ha ett motorsågskörkort inte bara är en personlig prestation utan också en nödvändighet för att uppfylla lagkrav och försäkringsvillkor.

För hobbyanvändare ger ett motorsågskörkort möjlighet att utveckla sin teknik och sitt hantverk på ett säkert sätt, vilket öppnar upp för mer avancerade och tillfredsställande projekt. Att kunna hantera motorsågen på ett korrekt sätt ger även en ökad trygghet för dig och de runt omkring dig, oavsett om du kapar ved, beskär träd i trädgården eller tar dig an mer ambitiösa skogsprojekt.

Kort sagt, ett motorsågskörkort är en grundpelare för säker, effektiv och laglig användning av motorsågar. Det ger dig de verktyg och den kunskap som krävs för att utföra ditt arbete eller hobby med förtroende, samtidigt som du skyddar dig själv och din omgivning.

Förberedelser Inför Motorsågsutbildningen

Innan du påbörjar din motorsågsutbildning är det viktigt att du är väl förberedd. Detta kapitel ger dig en översikt över vad du behöver tänka på och vilken utrustning du bör ha med dig. Notera att utbildningskraven kan variera något mellan olika kursplatser, så det är alltid en god idé att kontrollera specifika krav med din utbildningsanordnare.

Kontroll av Motorsåg

Säker och effektiv användning av en motorsåg börjar med rätt utrustning. Innan du deltar i en utbildning för att skaffa ditt motorsågskörkort, är det viktigt att kontrollera att din motorsåg är utrustad med nödvändiga säkerhetsfunktioner. Dessa funktioner är inte bara avgörande för din säkerhet utan även för att maximera din sågs prestanda och hållbarhet. Läs mer om hur du väljer rätt motorsåg i vår guide, Viktigt att tänka på när du ska köpa motorsåg.

Kontroll av Motorsåg

För att säkerställa att du kan arbeta effektivt och säkert under utbildningen, bör din motorsåg ha följande funktioner (Alla moderna Husqvarna och Stihl uppfyller detta):

 • Kastskydd: Ett viktigt säkerhetselement som minskar risken för olyckor vid kedjekast. Lär dig mer om Husqvarna motorsågars säkerhetsfunktioner i vår artikel, Allt om Husqvarna Motorsåg.
 • Gasspärr: Förhindrar oavsiktlig gaspådragelse. Detta är särskilt viktigt för att förhindra olyckor under användning.
 • Stoppknapp: Gör det möjligt att snabbt stänga av motorsågen vid behov. En snabb åtkomst till stoppknappen är avgörande i nödsituationer.
 • Kedjefångare: Skyddar användaren om kedjan skulle gå av eller hoppa av svärdet. Detta är en kritisk säkerhetsfunktion som kan förhindra allvarliga skador.
 • Skydd för höger hand: Ger extra skydd för användarens hand vid användning. Denna funktion är en del av motorsågens ergonomiska design för att öka användarvänligheten och säkerheten.
 • Vass och spänd kedja: En vass kedja minskar arbetsbelastningen och ökar säkerheten, medan korrekt spänning förhindrar kedjeproblem. Att underhålla din kedja är avgörande för både effektivitet och säkerhet. Få fler tips om motorsågsunderhåll i vår artikel, 4 tips för motorsågsunderhåll.

Genom att säkerställa att din motorsåg har dessa funktioner, är du ett steg närmare att använda din motorsåg på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla din motorsåg för att upprätthålla dessa säkerhetsfunktioner och förlänga livslängden på din utrustning.

Kolla in våra motorsågar här.

Skyddsutrustning

För din egen säkerhet är det nödvändigt att du är utrustad med lämplig skyddsutrustning. Denna inkluderar:

 • Hjälm: Skyddar huvudet från fallande föremål och är ofta utrustad med visir och hörselskydd.
 • Varseljacka/väst: Ökar din synlighet i skogen.
 • Handskar: Skyddar dina händer från skärskador och vibrationer.
 • Sågskyddsbyxor: Specialbyxor som erbjuder skydd mot kedjesnitt.
 • Sågskyddskängor/stövlar: Skyddar dina fötter och erbjuder stabilt grepp.
 • Första förband: Viktigt att ha till hands i händelse av en olycka.

Vi har gjort ett färdig paket som innehåller alla dessa delar här:

Tillbehör

Utöver grundutrustningen kan det vara bra att även ha med sig följande tillbehör:

 • Kilar: Används för att styra fällningsriktningen av träd.
 • Verktyg att slå in kil med: Detta kan vara ett slagbrytjärn, en slägga eller en yxa, beroende på vad du föredrar och vad situationen kräver.

Genom att se till att du har rätt utrustning och tillbehör, lägger du grunden för en framgångsrik och säker utbildning. Kom ihåg att god förberedelse är nyckeln till effektiv inlärning och säker motorsågsanvändning.

Hur länge är Motorsågskörkortet giltigt?

Motorsågskörkortet har ingen specifik giltighetstid. Det är upp till dig eller din arbetsgivare att se till att du håller dina kunskaper uppdaterade.

Olika typer av motorsågskörkort

Nivå A – Motorsågning

Denna nivå är startpunkten för alla som vill lära sig att hantera en motorsåg korrekt. Du får grundläggande kunskaper i såväl säkerhet som teknik för att fälla träd, kapa ved och hantera rent trä vid byggarbeten. Denna utbildning är idealisk för nybörjaren eller personer som arbetar inom byggbranschen och behöver grundläggande färdigheter i motorsågning.

Nivå B – Trädfällning Grund

Efter att ha bemästrat grunderna i motorsågning, kan du ta nästa steg med nivå B. Här lär du dig tekniker för traditionellt skogsarbete, som trädfällning, kvistning och kapning. Du kommer också att lära dig hantera situationer där träd fastnat och behöver tas ned på ett säkert sätt. För att delta i denna utbildning bör du redan ha kunskaperna från nivå A.

Nivå AB – Motorsågning och Trädfällning

Nivå AB kombinerar innehållet från de två första nivåerna och är riktad till nybörjare som vill få en helhetsförståelse för både motorsågning och grundläggande trädfällning. Detta är ett effektivt sätt att snabbt bygga upp en solid grund att stå på.

Nivå AB – Repetition

För de som redan har genomgått nivå A och B, men vill friska upp och befästa sina kunskaper, är denna repetitionsutbildning idealisk. Den är även lämplig för personer som använder motorsåg regelbundet i sitt arbete eller som en del av sitt fritidsintresse.

Nivå C – Trädfällning Avancerad

På denna nivå fokuseras det på mer komplexa och riskfyllda aspekter av trädfällning. Utbildningen är avsedd för de som behöver kunskaper för att hantera svåra och potentiellt farliga situationer, såsom att fälla komplicerade, svårt fastfällda eller vindfällda träd.

Nivå D – Linjearbete

Denna specialiserade utbildning är för de som arbetar med underhåll och reparation av luftburna ledningar. Du lär dig att använda motorsåg, stångsågar och andra verktyg för att säkert ta bort skadade träd och grenar som utgör en risk för ledningarna.

Nivå E – Skylift

Här lär du dig tekniker för att beskära träd och utföra sektionsvis demontering från en skylift, vilket är värdefullt för arborister och de som arbetar med trädvård på höga höjder.

Nivå F – Räddningstjänst

Denna utbildning riktar sig till de som arbetar inom räddningstjänsten och behöver kunskaper för att använda motorsåg vid räddningsinsatser, inklusive tekniker för att såga i byggnader och hantera spända stammar.

Nivå I – Industri

För de som arbetar inom sågverks-, massa- eller pappersindustrin, erbjuder denna nivå specialiserade kunskaper för att hantera stockar eller virke som hamnat i spänn inom industriella miljöer.

Nivå S – Skadade Träd

Denna avancerade utbildning fokuserar på att hantera skadade träd, såsom de som blåst ned i stormar eller som på annat sätt blivit skadade. Den lär ut tekniker för säker nedtagning och kapning av träd under komplexa och potentiellt farliga omständigheter. Kursdeltagare får även lära sig att använda olika typer av hjälpmedel för att effektivt och säkert hantera situationen. Detta inkluderar tekniker för att säkert avlägsna träd eller trädpartier som utgör en risk för både människor och egendom.

Nivå V – Väghållning

Detta körkort är avsett för dem som arbetar med att hålla vägar och passager fria från fallna träd och andra hinder. Utbildningen täcker användningen av motorsåg för snabb och effektiv borttagning av träd som fallit över vägar eller vandringsleder, och betonar vikten av säkerhetsprotokoll för att skydda både arbetare och allmänheten. Kursdeltagare lär sig att bedöma situationer snabbt och bestämma den säkraste metoden för att ta bort träd och grenar som blockerar vägar.

Varje nivå av motorsågskörkort är utformad för att möta specifika behov och situationer som motorsågsanvändare kan möta, vare sig det är i en professionell miljö eller i mer personliga eller frivilliga sammanhang. Genom att gå igenom dessa olika nivåer av utbildning, utrustas användare med den kunskap och de färdigheter som krävs för att hantera en motorsåg på ett säkert och effektivt sätt, vilket minimerar risken för olyckor och skador.

Var kan jag Ta Motorsågskörkort?

Att ta ett motorsågskörkort är ett viktigt steg för säker och effektiv användning av motorsågar, oavsett om du behöver det för arbete eller personligt bruk.

För en fullständig lista och mer detaljerad information om varje utbildare, inklusive specifika kurser och datum, rekommenderar vi att du besöker Säker Skogs hemsida.

Detta är din startpunkt för att säkra din utbildning och kvalifikation för att hantera motorsågar med förtroende och kompetens. Vare sig du är nybörjare eller söker att fördjupa dina färdigheter, finns det kurser som passar dina behov. Glöm inte att kontrollera med varje utbildare för de senaste kurserna, kraven, och för att säkerställa att du har rätt utrustning och förberedelser innan kursstart.

Att skaffa ett motorsågskörkort är ett viktigt steg inte bara för din personliga säkerhet, utan också för att säkerställa kvaliteten och effektiviteten i ditt arbete med motorsågar.

Varför ska du välja Söderströms när det kommer till information om Motorsågskörkort

Vi började sälja skogs och trädgårdsutrustning för mer än 25 år sedan. Under vår tid i branschen har vi arbetat nära både privata och professionella kunder och på så sätt kunnat skapa bra och långsiktiga samarbeten och relationer. Vi har ett samarbete med Husqvarna och Söderströms är en auktoriserad återförsäljare av Husqvarna produkter. Vår erfarenhet gör att vi kan fylla vårt sortiment med riktigt kvalitativa produkter från några av marknadens bästa tillverkare. Vi kan produkter, verktyg och utrustning inom skog och trädgård!

Välkommen till Söderströms – din partner för Husqvarna-produkter och utrustning!