Integritetspolicy (GDPR)

Integritetspolicy (GDPR)

Behandling av personuppgifter hos Söderströms Skog & Trädgård AB

För oss är din personliga integritet viktig och vårt mål är alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Söderströms verksamhet är Söderströms Skog & Trädgård AB personuppgiftsansvarig. (556500-7357 Jonstorpsgatan 11 541 66 Skövde).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Dessa uppgifter kan i huvudsak komma att användas till statistik, utskick i form av sms eller mail för att förmedla information om en pågående beställning eller service, direktmarknadsföring samt nyhetsbrev.

Uppgifterna kan även användas till att förbättra betalningslösningar eller i kreditupplysningssyfte.

När du som kund köper en maskin från oss kan kund- och artikelinformation registreras hos respektive leverantörs garantiregister och i förekommande fall register för uppkopplade produkter.

Registrering hos respektive leverantör är nödvändig för en enkelt garanti-hantering.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel leverantörer, när det är nödvändigt att lämna ut sådana uppgifter för att enklare hantera garanti samt fullfölja uppkopplade tjänster som ingår i maskiner. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Om du godkänner att vara registrerad hos oss som kund, exempelvis i samband med ett köp har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, vill rätta uppgifter eller radera uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på soderstroms.nu

Läs mer om GDPR här.

Varför är Integritetspolicy (GDPR) viktigt

Integritetspolicy och GDPR (General Data Protection Regulation) är viktiga av flera anledningar, främst för att de skyddar individers personliga uppgifter och säkerställer deras rättigheter när det gäller deras data. Här är några anledningar till varför integritetspolicy och GDPR är viktiga: