Hur du kollar din slinga

Husqvarna
Modell 220ac  230acx 260acx 265acx

Kontrollera att det lyser en diod med fast grönt sken under där maskinen kör in och dockar när den ska ladda.

Fast grönt sken= OK                        ————-
Korta blinkningar= slinga av               – – – – – – –
Dubbelblinkning= ok men lång slinga  — — — —

Husqvarna
övriga modeller

Kontrollera att det lyser en diod med fast grönt sken under där maskinen kör in och dockar när den ska ladda.

Grönt fast sken = OK
Blått fast sken =  OK
Blått blinkande sken = avbrott på slinga
Rött eller gult blinkande sken = annat fel