Underhåll din skärutrustning

Motorsågar

Vi på Söderströms vill gärna informera dig om hur du på bästa sätt underhåller din skärutrustning.

Kedjesträckning.
Se till att kedjan är rätt sträckt. En slak kedja kan hoppa av svärdet och skada båda dig och motorsågen. En alltför hårt sträckt kedja kan orsaka förslitningar på svärdet. En rätt sträckt kedja ska inte hänga under svärdet. Kedjesträckningen är korrekt när kedjan har kontakt med svärdets undersida och du fortfarande kan dra runt den lätt med handen. Se bilden ovan. 

En skarp kedja.
Kedjan måste alltid vara skarp för att du ska kunna såga säkert, effektivt och med god precision. Ett enkelt sätt att få kedjan skarp är att använda Husqvarnas filningsmall och följa filningsinstruktionen på följande sidor.

Hur ofta ska kedjan skärpas?
En sågkedja blir oskarp efterhand även om du har undvikit att såga i föremål som minskar skärpan (sten, jord, m m). Kedjan blir ”träslö”. Om kedjan är stensågad är den oanvändbar och måste omedelbart skärpas. Använder du motorsågen under en stor del av dagen är det lämpligt att skärpa kedjan med några filningsdrag vid varje tankning. Det är lättare att skärpa lite men ofta än att vänta en lång tid med filningarna. Dessutom får du bättre precision och arbetet blir mer effektivt. 

Kedjetyp.
Använd alltid den typ av svärd och kedja som rekommenderas av tillverkaren.

Här hittar du länkar till vårt utbud av filar, filmallar, kedjor mm:

Kedja, svärd och filar

Skyddsutrustning