Tips för gräsmatteskötsel

Övrigt

En gräsmatta skall tåla mycket och skall ändå se grön och skön ut – allt är en fråga om skötsel.

Tips 1: Gödsla frikostigt

Låt inte din gräsmatta svälta. När man sköter en gräsmatta är gödsling A och O. Genom att ge gräset rätt näring fyra till fem gånger per år kan du effektivt förhindra ogräs och mossa. Årets sista gödsling bör göras i september. I februari eller mars när snön har smält är det sedan dags att börja gödsla igen. Gräsmattan kan knappast bli för tjock, och det skadar aldrig med lite organisk mineralgödsel.

Tips 2: Klipp, klipp och klipp

Egentligen är det enkelt: Ju oftare du klipper din gräsmatta desto finare blir den. Även om du bara går till frisören en gång varannan månad, när det gäller din gräsmatta rekommenderar vi att du klipper två till tre gånger i veckan. För den som ger mycket gödning måste klippa ofta. På en fotbollsplan är gräset knappt 2 centimeter. I trädgården kan det utan problem växa till 3,5 centimeter.

Tips 3: Vattna men inte dränka

När du vattnar skall du hellre vara lite sparsam. Här gäller i motsats till gödslingen: hellre för lite än för mycket. Extra vatten behöver gräsrötterna bara när det är mycket varmt. Vattenbehovet bestäms av temperatur och markförhållande. Därför är det svårt att ge en generell rekommendation för bevattningen. Det finns en tumregel: under mycket varma regnfria perioder bör du vattna två gånger i veckan, ca.15 liter vatten per kvadratmeter gräsmatta.

Tips 4: Låt gräsmattan vila

Om du följer rekommendationerna ovan finns det bara en sak till som du kan göra för att få en grön och skön gräsmatta: låt den vila och växa i lugn och ro.