Nu är vi certifierade som Säker Butik!

Övrigt

Nu har vi blivit certifierade av Säker Butik. Gissa om vi blev glada!
Det känns alltid roligt när man får ett bevis på sin kunskap.
Framförallt är det viktigt att vi på ett tydligt sätt, kan visa er kunder vad vi besitter för kunskap.
Nedan följer en lista på de krav som ställs på oss som butik.
Det ger en bra bild av vad certifieringen Säker Butik innebär.

 

 

 

Kravlista för Säker Butik :

  1. Personalen skall ha kompetens om arbetsteknik, säkerhetsfrågor och regler. Det bör alltid finnas minst en utbildad säljare tillgänglig som har eget Motorsågskörkort på minst nivå A+B. Personalen skall också ha fått utbildning inkluderande info om projektet ”Säker butik” med översikt av arbetsmiljöproblemen i småskogsbruket, lagar och regler etc.
  2. Butiken skall erbjuda service. Önskvärt med egen service i anslutning till butiken, dock tillåtet att butiken samverkar med annat serviceföretag förutsatt att kunden har möjlighet att få all hjälp via butiken.
  3. Sortimentet skall inkludera godkänd säkerhetsutrustning, förbandsutrustning, samt miljöanpassat bränsle och smörjmedel.
  4. Det skall finnas instruktionsmaterial till försäljning eller utlåning/uthyrning. Instruktionsböcker, videofilm mm.
  5. Det skall finnas information om lokala utbildningsmöjligheter (kurser mm).
  6. Butiken skall medverka i olika säkerhetskampanjer och utvärderingar. T.ex. att erbjuda ett ”Testa dig själv- motorsågning” och insamla adresser till kunder (för uppföljning).
  7. Personalen skall fråga om säkerhetsutrustning finns, används och är funktionsduglig. Detta kan lämpligen ske med hjälp av en checklista som ska används vid köp av såg och i övrigt när lämpligt (t.ex. ny kund, inte kö).
  8. Vid service gäller att alla skyddsanordningar skall vara fungerande efter utförd service. Bör upplysas vid inlämning av sågen.
  9. Personalen skall ge tips på bra arbetsteknik, filningsteknik mm. Detta gäller särskilt vid misstanke om dålig/osäker teknik.