Hitta rätt kedja!

Motorsågar

Delning, spårbredd och drivlänkar..

Detta är något du behöver ha koll på för att få rätt kedja till din motorsåg.

  • Delning: Detta är avståndet mellan tre av sågkedjans nitar, delat med två. Detta värde brukar vanligtvis stå på svärdet och benämns (0.325” tum eller 3/8” tum)
  • Spårbredd: Spårbredden på en kedja ska vara densamma som drivlänkarnas tjocklek. Spårbredden benämns (1,1mm, 1,3mm, 1,5mm eller 1,6mm) Även detta står oftast på svärdet.

  • Drivlänkar: Längden på kedjan bestäms av antalet drivlänkar och kan benämnas (56DL, 64DL, 72DL….) Är man osäker på detta värde kan man alltid räkna antalet drivlänkar på kedjan.

Exempel: Standard kedja till Husqvarna 445 benämns (56DL 0.325 1,3mm)

Om du inte hittar dessa värden är du alltid välkommen att kontakta oss för vägledning.